פגישה ראשונה חינם
השאירו פרטים

ונשיב לכם על כל שאלה

או חייגו: 08-9714114
050-3896927

עצמאי או חברה בע"מ

 

במסגרת עבודתי כרואת חשבון אני נתקלת הרבה פעמיים בשאלה, מה עדיף עצמאי או חברה בע"מ , לעיתים אני נתקלת בעסקים שמאוגדים כ חברה בע"מ ופעילותם העסקית אינה מצדיקה סוג התאגדות זה, וגם הפוך עסקים גדולים שפועלים כעצמאים ומפסידים הטבות במיסים מכיוון שהם מפחדים להתאגד כחברה.

 

לחברה בע"מ יש יתרונות אך גם חסרונות וכל בעל עסק חייב לעשות את שיקוליו בבואו להחליט על מסגרת התאגדות של העסק הקיים או עסק שהוא עומד להקים.

 

בשיקולים הללו יש לקחת בחשבון את הפעילות העסקית , גורמי סיכון, שיקולי מס, כניסת משקעים , השקעה בציוד רכוש, השקעה במקרקעין.

 

השאלה האם להיות עצמאי או חברה בע"מ מתעוררת במקרים הבאים:

 

 • כאשר מוקם עסק לראשונה, האם להקימו כעצמאי או חברה.

 • כאשר העסק קיים כעסק עצמאי, האם כדאי להופכו לחברה.

 • כאשר העסק רווחי, האם ניתן לחסוך בתשלומי מס הכנסה וביטוח לאומי על ידי הפיכתו לחברה.

 • כאשר עובדים מול גופים ממשלתיים המחייבים התאגדות כחברה (תמיכות ממדען ראשי, מהתמ"ת וכו')

 • כאשר עובדים מול גורמים בינלאומיים .

 • בימינו ישנם הרבה עסקים שעובדים במסחר מקוון מול כל העולם, והם לא מעוניינים להיות חשופים.

 • כאשר פעילות העסק כרוכה בגורמי סיכון, האם ניתן להקטין את חשיפת בעל העסק לתביעות אם יתאגד כחברה בע"מ.

 • כאשר הרצון של בעל העסק להיראות תדמיתית עסק גדול.

 • כאשר מספר שותפים מקימים את העסק , כיצד ניתן להסדיר את היחסים ביניהם בצורה הטובה ביותר.

 • כאשר הוראות ניהול ספרים מחייבת מעבר להנהלת חשבונות כפולה עקב גידול במחזורים.

 • כאשר מעסיקים מספר גדול של עובדים (חברות כח אדם).

 • כאשר בעל העסק מרגיש חוסר שליטה על העסק, והוא זקוק להנהלת חשבונות כפולה העושה הצלבות בין הספקים לחשבוניות ולבנקים וכנ"ל עם הלקוחות.

 • חברות השקעה.

 • כאשר יש השקעה במקרקעין.

 • כאשר משקיעים בציוד ורכוש בעסק.

 • כאשר הון עצמי בסכום גבוהה מושקע בחברה

 

בכל המקרים הללו ועשויים להיות מקרים נוספים שיזם/בעל עסק צריך לבחור בין להיות עצמאי או להתאגד כחברה בע"מ, במקרים כאשר יש השקעות בסכומים גבוהים המלצתי הינה להתאגד כחברה בגלל שיקולי מס והסבר על כך יינתן בהמשך, בחלק המסקנות.

 

מהי חברה בע"מ .

 

חברה בע"מ הינה התאגדות משפטית , מכוח רישום זה באמצעות רשם החברות- במשרד המשפטים, התאגיד פועל כישות משפטית נפרדת עצמאית אשר יש לה נכסים מצד אחד והתחייבויות מצד שני. החברה מוגבלת במניות ולכן היא נקראת בע"מ. (ישנן חברות אשר לא מוגבלות במניות כגון חברת עורכי דין או חברת רואי חשבון במקרה הללו בעלי המניות אינם מוגבלים במניות בלבד).

 

עקב היותה ישות משפטית נפרדת , היא ישות לכל דבר ( כלומר יכולה לתבוע ולהיתבע), ומופרדת מבעלי מניותיה, החברה הינה גוף עצמאי אשר ממוסה בנפרד וחב את חובותיו ובעלת יכולת לקשור עסקאות ולקבל החלטות .

 

לחברה יכול להיות בעל מניות אחד , מספר בעלי מניות, בעלי מניותיה יכולים להיות יחידים או חברות או שותפויות.

 

החברה כפופה לחוק החברות, חלות עליה חובות וזכויות המוסדרים על ידי חוק החברות.   בחוק החברות מסדירים את היחסים בין בעלי המניות , בינם לבין עצמם, ובינם לבין מנהלי החברה, היות והחברה אישיות משפטית נפרדת, היא אינה תלויה בפעילותה השוטפת בבעלי מניותיה וביחסים ביניהם, בעלי המניות רשאים למכור את מניותיהם חלק או כולם, להעביר את המניות ולא תהיה לכך השפעה על ניהול החברה ועל פעילותה השוטפת .   בחוק החברות יש פרק נכבד על זכויות המיעוט אשר מחזיקים באחוזים נמוכים בחברה, כלומר החוק מגן על החלשים מפני החזקים .

 

מניות בחברה מקנות- זכות הצבעה, זכות לחלוקת רווחים, זכות למנות דירקטורים. חוק החברות קובע כי דרוש רוב בעלי מניות (מעל 50%), להחלטות בדבר כיוון מדיניות ושליטה על ניהול החברה.

 

ישנן חברות שיש להם בעל מניות אחד, ישנן חברות שהן ציבוריות מונפקות בבורסה והציבור מחזיק חלק נכבד ממניות החברה, יש חברות ממשלתיות שהממשלה היא חלק מבעלי המניות, חברות עירוניות שהעיריות הן בעלי מניות בהם, חברות משפחתיות.

 

לסיכום- חברה הינה בעל אישות משפטית נפרדת והיא פועלת וממוסה בנפרד מבעלי המניות שלה ומכאן היתרון שלה וגם החיסרון . כבעל מניות בחברה אסור לך לפעול בניגוד לחוק בשם החברה כי אז מורם המסך ומחייבים באופן אישי את בעלי המניות.

 

חברה חייבת בביקורת דוחות כספיים שנתיים על ידי רואי חשבון. (יש חברות החייבות בדוחות רבעוניים גם הם חייבים להיות מסוקרים על ידי רואי חשבון).

 

 

השלבים בהקמת חברה בע"מ הם:

 

 • בעלי המניות (בעל מניות), מחליטים להתאגד כחברה ומחליטים על החלק היחסי של הון המניות שיונפק לכל אחד מהם.

 • בעלי המניות מחליטים על הסדרי היחסים ביניהם ועל פעילות החברה (צריך להיות חוקי), וחותמים על תקנון החברה .

 • תקנון החברה + תעודות זהות של כל אחד מבעלי המניות + תשלום אגרה לרישום חברה + הצהרת דירקטורים, כל המסמכים חתומים על ידי עורך דין שזהה כל אחד מהם, כל המסמכים מועברים לרשם החברות לשם רישום החברה.

 • מרשם החברות מתקבל תעודת רישום חברה , בתעודת התאגדות החברה מצוין שם החברה ומספר חברה.

 • התכנסות של בעלי מניות- נקראת אסיפה כללית ראשונה ובוחרים את מנהלי החברה. מנהלי החברה מוסמכים באסיפה זו לחתום בשם החברה ולפעול כל פעולה בשמה של החברה.

 • לאחר סיום רישום החברה , יש לפתוח חשבון בנק לחברה ולפתוח תיקים ברשויות המס במדינת ישראל.

 

 

 

עצמאי

 

עצמאי, (או מספר עצמאיים שזה שותפות ), הוא בעל העסק, הבעלות והשליטה על העסק הם של בעל העסק, האחריות השליטה המיסוי של העסק מוטלות עליו.הבעיות נובעות מהשענות העסק העצמאי על הבעלים, ולכן כאשר אין הוא מסוגל לתפקד בעסק, אזי הבנקים הלקוחות הספקים ונושי העסק אינם מכירים אחר במקומו.     במידה והעצמאי נכשל בעסקיו , ניתן לרדת לנכסיו האישיים כדי לכסות את חובות העסק.   העצמאי ממוסה באופן ישיר ולכן מעטות הן האפשרויות לתכנון מס.

 

עצמאי פותח תיק ברשויות המס , ואין הוא חייב בניהול חשבון בנק בנפרד לעסקיו.  עצמאי חייב בהגשת דוח שנתי לרשויות המס , הדוח לשלטונות המס לא צריך להיות מבוקר.

 

 

נציב את השיקולים השונים בטבלה עצמאי מול חברה כדי שנוכל לראות בצורה מרוכזת את השוני.

 

 

עצמאי

חברה בע"מ

יחסים ובעלות

אין חוק

כפוף לחוק החברות ותקנון התאגדות של החברה

קשר עם רשויות המס

בעל העסק עומד אישית מול רשויות המס.

החברה עומדת מול רשויות המס, בעל החברה הינו שכיר בחברה

שיעורי המס

עד 46% מס שולי

עד 25% מס בשנת 2011, בעת חלוקת דיבידנד 25% מס נוספים , סה"כ ליחיד 44.5% מס.

ביטוח לאומי ומס בריאות

מדורג, עד מחצית מהשכר הממוצע 10.2%,ומעל זה 16.23% יש תקרה לחבות במס , 52% מנוכים לחישוב מס הכנסה

אין חבות בביטוח לאומי על רווחי החברה, על שכר של בעל השליטה יש חיוב ביטוח לאומי למעט סעיפי ביטוח לאומי שלא חלים על בעל שליטה

ניהול ספרי חשבונות

חד צידית , או כפולה לעסק גדול

כפולה בלבד, ומשנת 2011 מחויב בדיווח מקוון למע"מ

הכרה בהוצאות

מלאה, למעט הוצאות מימון, 20% מהוצאות המימון

מלאה כולל הוצאות מימון והפרשי שער

חשיפה

מלאה ואישית של בעל העסק לנושים

לא חב בחובות החברה, אלא אם יוכח שפעל בניגוד לחוק (הרמת מסך), אם הוא חתום ערבות אישית ישלם את חובות החברה לגוף שחתם ערבות .

תדמית ומוניטין

מבוסס על בעל העסק

תדמית של עסק גדול

פיצויי פיטורין

אין

בעל שליטה יכול למשוך פיצויי פיטורין כפוף לתקרות

הקמה

תהליך קל, פתיחת תיקים ברשויות המס

יש להקים את החברה ברשם החברות , ורק לאחר מכן ניתן לפתוח תיקים ברשויות המס, תהליך שעולה כמה אלפי שקלים בעיקר עקב תשלומי אגרה לרשם החברות ותשלום לעו"ד עבור אימות .

קבלת החלטות

מיידית

יש החלטות שניתן לקבל רק באסיפה כללית

עלויות

דוח סוף שנה

דוח מבוקר על ידי רואי חשבון ואגרה שנתית לרשם החברות כמו כן חייב בהנהלת חשבונות כפולה שיקרה יותר מחד צידית.

 

 

 

 

סיכום :

 

יש יתרון להפעלת עסק כחברה בע"מ, אך מניסיוני לא כל העסקים יכולים לשלם את ההוצאות העודפות לאחזקת חברה בע"מ ( ההוצאות בעיקרם הינם הקמת החברה, תשלומי אגרה שנתיים ועלות הנהלת חשבונות בין אם היא חיצונית או מבוצעת בעסק ודוחות שנתיים מבוקרים , עלות זו יכולה להגיע לעשרות אלפי שקלים בשנה), ולכן לעסקים שאין להם יתרון מובהק וחיסכון במס בהתאגדות חברה וסכום זה מהותי עבורם, זה בעיקר עסקים קטנים שמחזור עסקיהם נמוך אני ממליצה לשקול היטב האם להתאגד כחברה.

 

ישנם עסקים אשר מומלץ לפתוח חברה גם אם מחזור העסקאות לא מצדיק זאת עקב שיקולי מס, כגון חברות המשקיעות במקרקעין כפי שציינתי בטבלה הוצאות מימון לעצמאי שיוכרו לצורך מס הינם 20%, ואילו הוצאות מימון שיוכרו בחברה הינם 100%.

 

חברות אשר הבעלים משקיע סכום גבוהה של כסף כהון עצמי, לצורך רכישת ציוד , או לצורך הרצתו של העסק, או במלאיים , עדיף להתאגד כחברה מכמה סיבות, בחברה ההלוואה שנתן בעל המניות מוכרת כהלוואה בחברה, זוקפים להלוואה זו כל שנה הפרשי הצמדה, וכשלחברה יש רווחים בעל המניות יוכל למשוך את ההלוואה ללא מס, אצל עצמאי כשהוא משקיע סכום של כסף בחברה לא נזקף להלוואה הפרשי מדד והוא משלם מס מלא על רווחיו.

 

כפי שציינתי יש יתרון להפעלת עסק כחברה בע"מ, כמו כן המדינה מעודדת ייסוד חברות בע"מ, באמצעות קביעת שיעורי מס הכנסה ומיסים אחרים נמוכים יותר על רווחי חברות בע"מ לעומת רווחי עצמאיים, ובמיוחד על רווחי החברה אשר יופנו להשקעה חוזרת בצמיחתה וגדילתה של החברה. חסרון עיקרי לבחרה בע"מ הוא העלות הכספית של ניהול ספרי החשבונות ועלות הביקורת של רואי החשבון, ולכן יש לבדוק האם תוספת העלות הכספית, היכולה לנוע בין 10 א ₪ ל 20 א ₪ בממוצע לשנה תלוי בגודל החברה, האם עלות זו משתלמת בחיסכון המיסים על רווחי החברה , או האם השליטה בחברה בגלל הנהלת חשבונות הכפולה והפיקוח האם זה משלתם, והאם הקטנת החשיפה האישית שלו לסיכוני העסק.

 

 

סקירה זו מהווה מדריך כללי בלבד, ואינה ממצה את כל האספקטים מוצע לכל בעל עסק להתייעץ עם רואה החשבון לפני קבלת החלטה סופית.