פגישה ראשונה חינם
השאירו פרטים

ונשיב לכם על כל שאלה

או חייגו: 08-9714114
050-3896927

מדריך - הוצאות מוכרות

 

 
במדריך זה נפרט אלו הוצאות מוכרות לצרכי מס , ישנם הוצאות שהינם מעורבות כלומר הוצאה פרטית שהיא גם הוצאה עסקית כיצד הן מוכרות למרות היותן הוצאות פרטיות וניתן דוגמאות להוצאות המוכרות בעסקים שונים.
הגדרת הוצאות בפקודת מס הכנסה – "כל הוצאה שהוצאה לצורך ייצור הכנסה" , חוק מס הכנסה אינו מפרט מהם ההוצאות המוכרות לצרכי מס הגדרתו מאוד רחבה כל הוצאה שהוצאה בעסק ותורמת לצורך ייצור הכנסות בעסק- זוהי ההגדרה בחוק.
אם כן מהן ההוצאות שמותרות בעסק , מה קורה במקרה שיש הוצאות שבהגדרתן הן הוצאות פרטיות והן עוזרות לי לייצר הכנסה בעסק, מה קורה עם רכישת ציוד בעסק? שציוד זה משמש לי במשך שנים לייצר הכנסות בעסק על כל זה ועוד נשתדל לתת מענה במדריך זה.


הגדרות:


1. הוצאה מוכרת- הוצאה שהינה הכרחית לצורך ייצור הכנסה , כלומר ללא הוצאה זו לא נוכל לייצר הכנסות בעסק. הוצאות אלו בד"כ הן : שכר עובדים, שכירות, משרדיות, קניות ועוד.


2. הוצאות מוכרות בחלקיות- אלו הוצאות שהחוק הגדיר עם הגבלה לסכום ההוצאה, כלומר ההוצאה לא תוכר במלואה אם עברתם את הסכום הקבוע בחוק לגבי כל סוג הוצאה שכזו נקבעו הוראות מפורטות מהו החלק המוכר ומהו החלק העודף ( הלא מוכר). לדוג': רכב, נסיעות לחו"ל, ביגוד, כיבוד, אש"ל וכו'.


3. הוצאות מעורבות- הוצאות שהן גם פרטיות לא רק עסקיות, במקרה של הוצאה מעורבת אם ניתן להפריד את ההוצאה אן לזקוף חלק יחסי לעסק ההוצאה תוכר , אם לא ניתן להפריד ההוצאה לא תוכר. דוג להוצאה כזו אם המשרד של העסק הינו בבית המגורים, במקרה זה ניתן לחלק את ההוצאות והחלק היחסי יוכר כהוצאה בעסק.


4. קנסות ודוחות או כל הוצאה בעלת אופי עונשי- הוצאות אלו לא מוכרות לצרכי מס.


5. רכוש קבוע והוצאות פחת- - מס הכנסה פירסם בחוק תקנות פחת- אלו תקנות המסדירות כמה יש להפחית כל נכס לאורך חיי פעילותו, כשאנו רוכשים נכס שהינו רכוש קבוע שהוא אמור לשמש את העסק יותר משנה אחת , לא ניתן לרשום את כל הרכישה של הנכס כהוצאה באותה שנה אלא ניתן לרשום כל שנה הוצאה בחלק היחסי שנקבע בתקנות הפחת. כלומר רכב בתקנות פחת נקבע שכל שנה ההוצאה תהיה 15% מעלות הרכב המקורית, מחשבים בתקנות נקבע שכל שנה ההוצאה תהיה 33% מהמחיר המקורי כלומר לאחר 3 שנים כבר לא ניתן להפחיתו ולא תהיה הוצאה בגינו.


דבר נוסף שעלינו לדעת שההוצאות המוכרות בעסק זה בהתאם לאופי פעילות העסק, והוצאה תוכר בעסק אחד לא תוכר בעסק אחר כי אופי פעילות העסק שונה, לדוג' רכישת מזון בחנות לממכר כלי בית הוצאה זו לא תוכר כי אין בהוצאה זו צורך לייצור הכנסה בחנות, לעומת זאת בגן ילדים הוצאת מזון תוכר במלואה מכיוון שיש בהוצאה זו הכרח לצורך ייצור הכנסה, ההוצאות שיוכרו במלואם תלויים באופי הפעילות העסקי.


הוצאות לצורך מע"מ.


במע"מ קיזוז ההוצאות הוא מעט שונה ממס הכנסה, ההתחשבנות מול מע"מ הינה אחת לחודש או חודשיים תלוי בעסק ובמחזור ההכנסות שלו, ולצורך קיזוז במע"מ חייבת להיות חשבונית .

במע"מ ההכרה הינה במבחן עיקר השימוש-מהו עיקר השימוש של ההוצאה, לצורך עסקי או לצורך פרטי ?
במידה ועיקר השימוש הוא לצורך עסקי תוכל לקזז 66% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
במידה ועיקר השימוש הוא לצורך פרטי תוכל לקזז רק 25% מסכום המע"מ הנקוב בחשבונית.
המקרים העיקריים שבהם תתקל בשאלה הם: טלפון נייד, ואחזקת רכב.
חלק המע"מ שאינו ניתן לקיזוז יתווסף לסכום ההוצאה.

דבר נוסף בשוני בין מע"מ למס הכנסה, במע"מ על רכוש קבוע המע"מ יוכר מידית באותו החודש שבו נרכש הרכוש, אלא אם ו הוצאה שאינה מוכרת לצרכי מע"מ כגון :רכישת רכב.

 

סוגי הוצאות שכיחות והכרתם במס הכנסה ובמע"מ.

 

סוג ההוצאה

מס הכנסה

% הכרה במע"מ

אחזקת משרד

הוצאה מוכרת

100%

ארנונה

הוצאה מוכרת

0%

ארוחות עסקיות

לא מוכר

0%

אינטרנט

הוצאה מוכרת

100%

אחזקת מחשב

הוצאה מוכרת

100%

אימון עסקי

הוצאה מוכרת

100%

אירוח אורח מחו"ל

הוצאה מוכרת

100%

אחסון אתר אינטרנט

הוצאה מוכרת

100%

ביטוח לעסק

הוצאה מוכרת

0%

ביגוד מקצועי

תלוי באופי העסק

% קיזוז בהתאם לשימוש

ביטוח עסק

הוצאה מוכרת

0%

ביקורת חשבונות

הוצאה מוכרת

100%

בניית אתר אינטרנט

הוצאה מוכרת

100%

דלק + הוצאות רכב

מוכר חלקי

תלוי בשימוש

הדפסות

הוצאה מוכרת

100%

הובלות ומשלוחים

הוצאה מוכרת

100%

הנהלת חשבונות

הוצאה מוכרת

100%

השתלמות מקצועית

הוצאה מוכרת

100%

חניה

הוצאה מוכרת

בהתאם לשימוש

חשמל

הוצאה מוכרת

100%

טלפון נייד

מוכר חלקי

66%

טלפון בעסק

הוצאה מוכרת

100%

יחסי ציבור

הוצאה מוכרת

100%

ייעוץ מקצועי

הוצאה מוכרת

100%

כיבוד קל

מוכר חלקי

0%

משכורות לעובדים

הוצאה מוכרת

100%

משפטיות

הוצאה מוכרת

100%

משרדיות

הוצאה מוכרת

00%

נסיעות לחו"ל

מוכר חלקי

0%

נסיעות במונית

הוצאה מוכרת

100%

ספרות מקצועית

הוצאה מוכרת

100%

פרסום

הוצאה מוכרת

100%

עמלות לסוכנים

הוצאה מוכרת

100%

עמלות לבנקים

הוצאה מוכרת

100%

קניות סחורה

הוצאה מוכרת

100%

שליחויות

הוצאה מוכרת

100%

שכירות משרד

הוצאה מוכרת

100%

שכירות מחסן

הוצאה מוכרת

100%

תיקוני רכב

מוכר חלקי

מוכר בהתאם לשימוש

תיקונים במשרד

הוצאה מוכרת

100%

 

חשוב לזכור את הכלל " כל הוצאה שהינה לצורך ייצור הכנסה " כל הוצאה כזו היא הוצאה מוכרת.
מאחר ולכל עסק יש הוצאות ייחודיות משלו, קשה להכין רשימה סגורה של מה מותר ומה אסור, ההוצאות מוכרות בהתאם לסוג העסק ולמהות שלו, כמו כן עסקים אשר מנהלים את עסקיהם מביתם ייתכן ויהיו הוצאות מעורבות והכלל הוא , הכלל מקובל על מס הכנסה לקחת את ההוצאה וחלק אותו באופן יחסי , לדוג' נהוג כאשר המשרד הינו בבית את הוצאות הבית כגון חשמל, ארנונה את החלק היחסי זוקפים לעסק , בד"כ כאשר זה משרד זוקפים 25% מההוצאות.


מדריך זה נועד למסירת מידע בלבד ואין לראות בו כמתן חוות דעת אישית או מקצועית.

 

למידע מקיף יותר אנא פנה למשרדינו.