פגישה ראשונה חינם
השאירו פרטים

ונשיב לכם על כל שאלה

או חייגו: 08-9714114
050-3896927

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה

קטגוריה: שאלות נפוצות
נכתב על ידי Admin

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה .

מה זה ?

ולמה כולם מדברים עליו ?

תיקון 190 לפקודת מס הכנסה חוקק בשנת 2012 ונקרא "תיקון 190 " או " התיקון ".

" התיקון " עוסק בעיקר בהרחבת מסגרת הטבות המס הניתנות מכוח ס 9(א) לפקודת מס הכנסה , בעת משיכת כספים באפיק החיסכון לקצבה.

במילים אחרות " התיקון " , מאפשר לקבל פטורים גבוהים בהרבה על קצבאות מאלה שהיו קיימים טרום "התיקון " .

"התיקון " היטיב בצורה דרמטית על מיסוי מקבלי הקצבאות , "התיקון " שיפר את מצבם של מקבלי הקצבאות שמושכים גם מענקים פטורים .

חשוב לציין "ש" התיקון " עצמו אינו קל ליישום בשוטף ודורש תכנון מעקב והבנה כלכלית ומסויית כדי לנצל אותו במלואו .

באמצע שנות ה 90 השוק הפנסיוני עבר מתשלום קצבה לפי צבירת זכויות , (אדם צבר זכויות ולפי זה שולמה לו הפנסיה ) , לתשלום של קצבה חודשית הנגזרת מסכום הצבירה ( תשלום הפנסיה החודשית תלויה בכמה צברת כסף בקופות .)                                  

תיקון 190 מתאים את הוראות המיסוי למגמה זו .

לתיקון 190 כמו כל דבר יש כאלה שמצבם הוטב ויש כאלה שמצבם הורע .

הטוב ב"תיקון ":

-          מעתה בעת עזיבת מקום עבודה / פרישה , ניתן להשאיר כספי פיצויים בקופות גמל (לאחר שנוכה מהם מס כחוק ), כשהם נזילים וניתנים לפדיון בכל עת כסכום חד פעמי וזאת כשלא מדובר בכספי פיצויים שניתן לגביהם אישור לרצף פיצויים או אישור לרצף קצבה , הכספים יועברו לחשבון "חדש " אליו לא ניתן יהיה להפקיד סכומים נוספים – הרווח הראלי ( מעבר לעליית המדד ), ימוסה במס רווחי הון 25% , בנידה וייבחר הפורש למשוך כספים אלו כקצבה , הקצבה תחשב "כקצבה מוכרת " ותהא פטורה ממס ( זה לא היה כך לפני התיקון ) , תיקון זה מתייחס גם למוטבים אשר מעתה שוב יכולים להשאיר כספים בקופות גמל במקרה פטירה של העמית ( הנישום).

-          הגדלה הדרגתית של שיעורי הפטור ממס הכנסה מפנסייה חודשית ( קצבה מזכה), משיעור של 35% בשנת 2011 עד לשיעור של 67% בהדרגה עד שנת 2025. "הקצבה המזכה " בשנת 16 הינה 8,380 ₪ צמודה למדד ינואר כל שנה .

תיקון 190 היטיב בצורה דרמטית על מיסוי מקבלי הקצבאות

עד שנת 2011 -   35% פטור.

אחרי התיקון

 

 

2012 – 2015 – 43.5 % פטור.

 

2016 – 2019 – 49% פטור.

 

2020 – 2024 – 52 % פטור

 

2025 ואילך – שיעור פטור של 67 % .

 

כלומר משנת 2025 כל פורש יהיה זכאי להטבות מס בגובהה 1.025 מליון ₪ .  

 

כמו כן , הפטור על "קצבה מזכה " שונה כך שמעתה הוא מחושב לפי מכפלה של שיעור הפטור בתקרת הפטור , ולא לפי מכפלה של שיעור הפטור בפנסיה המשולמת בפועל או בתקרת הפטור כנמוך מבניהם.

 

-          נוסחת השילוב הישנה בוטלה בתיקון 190.                       

                                      נוסחת השילוב הישנה הינה נוסחה לחישוב הפטורים לפורשים , הנוסחה היא לא לינארית הפוגעת בפטור על הקצבה ללא פרופורציות למענק הפטור , היא לא הייתה מתאימה לריבוי עזיבות מקומות עבודה .

 

-          הוצאת "קצבה מוכרת " זו הקצבה ששולם עליה כבר מס , אחרי "התיקון " , ניתן להנות מפטור ממס על "קצבה מוכרת " והן בפטור ממס על "קצבה מזכה " בו זמנית.

 

-          קצבת שארים תהא פטורה ממס בגובה תקרת "הקצבה המזכה " – 8,380 ₪ (נכון ל 2016 ממודד בכל שנה בינואר .) בין אם משתלמת ממעביד ובין אם מחברת ביטוח או מקופת גמל לקצבה .       השארים זכאים לפטור ממס שארים הם : בן זוג , ילד , הורה כהגדרתם בס 9(ו) לפקודת מס הכנסה.

 

-          הוראות חדשות בכל הנוגע להיוון קצבה לרבות הגדלה הדרגתית של שיעור הפטור ממס על היוון קצבה מזכה עד לשיעור של 67% בשנת המס 2025.

 

-          תיקון 190 מאפשר לנו לבצע הפקדה חד פעמית לקופות גמל ולא לקבל בגינה הטבת מס , לנהל את הכסף על כל היתרונות המוכרים בקופת גמל , ובסופו של דבר לקבל החלטה האם לקבל קצבה פטורה ממס מכספים שהופקדו בקופת גמל זו , או לחילופין במידה וקיימת פנסיה הגבוהה מפנסיית המינימום גם לבצע היוון ולשלם מס שמגיע לכ - 15 % מהרווח הנומינלי .

 

סיכום – פטורים ממס בפרישה לאחר תיקון 190.

 

  • 35% מקצבה מזכה או פטור פיצויים ל 32 שנים זה שווה = 527,940 ₪.            אם מנצלים מענקים פטורים במשך השנים זה יקטין סכום זה ביחס של   1:1.35 , ניתן לנצל סכום זה כהיוון קצבה .
  • ניתן למשוך "קצבה מוכרת " ללא הגבלה ולא לשלם על זה מס , ניתן לנצל סכום של "קצבה מוכרת " כפטור על קצבה או כהיוון ( משיכה חד פעמית ) זה ללא מגבלה ככל שהפקדתי יותר כספים "פטורים " כך אני מקבל אותם ללא מס.
  • ·32% מקצבה מזכה בשנת 2025 זה שווה = 482,688 ₪ פטורים ממס ניתן לנצל סכום זה כפטור על קצבה או היוון קצבה.
  • היוון " קצבה מוכרת " לפי "התיקון " – מאפשר למי שעבר את גיל 60 ויש לו פנסיה מנמלית (מעל 4,418 ₪ ) להפקיד כספים בקופת גמל אשר ניתנים למשיכה בסכום חד פעמי בניכוי מס מופחת על הרווחים 15 % נומינלי במקום 25% מס על הרווחים הראליים . זה מה שחברות הביטוח וקופות הגמל מפרסמות , הרבה קופות גמל נפתחו בעקבות תיקון סעיף זה .
  • ניתן להוון "קצבה מוכרת " בפטור של קצבה מזכה לפי התקרות ולהימנע מתשלום מס רווחי הון , וזה עבור מי שלא ניצל את הפטורים על קצבאות הפרישה , מכיוון שיש לו הכנסות מאוד נמוכות , חשוב לבחון צעד זה בקפידה לרוב החיסכון של מס רווחי הון בטל לעומת תשלום מס הכנסה .

 

הרעה ב"תיקון :

 

-          שינוי דרמטי של אופן חישוב הזכאות ממס על הקצבה , מעתה יילקחו בחשבון מענקי פרישה הפטורים ממס ששולמו במהלך 32 שנות עבודה שקדמו לגיל הזכאות יציאה לפנסיה ( גברים 67 נשים 64 ) . לפני "התיקון " נלקחו בחשבון רק מענקי פרישה הפטורים ממס ששולמו לפורש לאחר תחילת תשלום הקצבה או במהלך 15 השנים שקדמו ליום תחילת תשלום הקצבה

 

-          לראשונה הטלת מגבלה על גובה ההוצאה המותרת בניכוי לצורך מס , לעניין קצבה חודשית המשולמת על ידי החברה למי שהיה עובד בחברה ובעל שליטה בה או לקרובו .

 

 

נעשה סדר - זה אכן נשמע מסובך , אבל שווה הרבה מאוד כסף ( בשנת 2025 הטבות מס יגיעו ל 1.025 מיליון ₪ ) , ולכן שווה להשקיע עוד קצת ולהבין ולזכור שתכנון נכון לאורך זמן מאפשר פטור ממס גבוהה יותר בפרישה .

 

תכנון ושימוש נכון ב "תיקון " יכולים לתת לנו ערך רב ולחסוך לנו הרבה כסף , אין לזלזל במכשירים והוראות אשר נותנים יתרונות מיסויים , גם אם לא הכול ברור , מה שצריך להיות ברור שתכנון נכון יכול לתת לנו יותר מהחסכונות שלנו לפנסיה ולתת יותר כסף שמגיע לנו על פי חוק .